Vuokrausehdot

Artturin saunan vuokrausehdot

1. VARAUS
Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen tilan omistajan kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu.
Tilan varaajan ja kaikkien tilassa olevien tulee olla täysi-ikäisiä, ellei muuta ole erikseen sovittu. Vuokraajan tulee todistaa henkilöllisyytensä pyydettäessä.
Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tilassa on kielletty.

 

2. PERUUTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Mikäli asiakas peruuttaa tilavarauksen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, palautetaan jo maksetusta tilauksesta 50% asiakkaalle.

 

Saunatilan pitäjä on vastuussa siitä, että tilat ovat asianmukaisessa kunnossa asiakkaan käytössä sovittuna aikana. Yritys ei ole kuitenkaan tilaajalle vastuussa sellaisesta vahingosta, mikä aiheutuu lakon, työsulun, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun yrityksestä riippumattoman syyn takia. Artturin Pojat Oy:llä on oikeus perua varaus ilman korvausvelvollisuutta 30 vrk ennen varauksen ajankohtaa. Ylivoimaisesta esteestä (force majeur) johtuen Artturin Pojat Oy voi perua varauksen ennen tilaisuuden alkua. Tässä tilanteessa ennakkoon maksettu vuokra ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta tilan omistaja ei ole muuten korvausvelvollinen.

 

3. VAHINGOT
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

 

Vuokralainen on vastuussa tilaan tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutuneesta sellaisesta vahingosta, mitä ei voida pitää ns. normaalina kulumisena. Vuokralainen on vastuussa myös kaikesta vahingosta mitä käyttäjät mahdollisesti aiheuttavat piha- ja lähialueille mukaan lukien porraskäytävän ja hissin.

 

Takkaa käytettäessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Tulta ei saa jättää vartioimatta. Mikäli vuokralainen tai hänen vieraansa aiheuttavat huolimattomalla toiminnallaan aiheettoman palohälytyksen, vuokralainen on velvollinen korvaamaan Tampereen Pelastuslaitoksen laskuttamat kulut.

 

Hävinneestä avaimesta perimme kiinteistön lukkojen sarjoituksesta ja uusien avaimien hankkimisesta aiheutuneet kulut.

 

4. JÄRJESTYS
Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta. Tiloissa ei kuljeta kengät jalassa. Ovet tulee pitää suljettuina ja rappukäytävässä oleskelu on kiellettyä.
Kohtuuttoman melun aiheuttamista tulee välttää etenkin rappukäytävässä ja piha-alueella. Talon asukkaita ei saa tahallisesti häiritä ja talon yleisiä järjestyssääntöjä tulee noudattaa.

 

Tupakointi sisätiloissa on kielletty sakon uhalla. Tupakointipaikka on talon takapihalla.

 

Omien äänentoistolaitteiden tuominen ja käyttäminen tiloissa on ehdottomasti kielletty.

 

Saunatilan vuokrahinnat sisältävät loppusiivouksen. Vuokralaisella on velvollisuus kerätä irtoroskat roskiksiin, käytetyt astiat sekä pullot ja tölkit keittiön tasoille. Oksennukset, tupakan tumpit ja em. huolehtimattomat roskat saunalla aiheuttavat lisälaskua. Lisäsiivouksesta veloitamme 100 euroa/h.

 

Saunatilan avain tulee palauttaa Ravintola Artturiin viiden (5) minuutin kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Ylimenevältä ajalta laskutamme 20 euroa/alkava 10 minuuttia. Vuokraajan tulee poistuessaan varmistaa että ovet ovat lukossa ja huolehtia siitä, että kaikki henkilöt ovat poistuneet tiloista ja valot on sammutettu.

 

Vuokra-ajan päätyttyä saunalle jätetyt pullot, pullokorit ja elintarvikkeet siirtyvät Artturin Pojat Oy:n omistukseen. Löytötavaroita säilytetään seuraavaan keskiviikkoon klo16 asti, jonka jälkeen tavarat siirtyvät Pirkanmaan löytötavaratoimistoon.

 

5. REKLAMAATIO
Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse osoitteeseen sauna@www.ravintola-artturi.fi. Vuokraajalle ei korvata ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

 

Saunatilojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan vuokranantajan ohjeita. Vuokranantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille tai vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös mikäli tätä sopimusta ja vuokranantajan antamia ohjeita ei noudateta.

 

Artturin Pojat Oy pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

 

Tilauksen tekemällä vuokralainen vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä tämän sopimuksen ehdot.